Hållbarhet

Hållbarheten är viktig för alla oss i Navet. Både gällande bygget, flytten och förvaltningen.

Allt i Navet ska genomsyras av hållbarhet. Från restaurangens mat till energin vi använder och hela vårt tankesätt.

Bygget

Istället för att bygga ett helt nytt kontor har vi tagit tillvara på en fin gammal byggnad, som länge stått oanvänd, och gett den nytt liv. Den gamla fasaden är Q-märkt, vilket är en skyddsbestämmelse för byggnader med kulturellt värde. Dels därför har renoveringen har skett med omsorg och med tanke på omgivningen. Ombyggnaden sker enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver vilket bl.a. annat innebär låg energianvändning, säkerställd god inomhushusmiljö och bra materialval. T.ex. har påbyggnaden en fasad i cortenplåt som är helt underhållsfri och möjlighet att integrera förnyelsebara energikällor, t.ex. solceller (som kommer installeras i maj). Eftersom vi har höga ambitioner med vårt miljöarbete är det viktigt att byggnaden speglar dessa ambitioner.

Flytten

Alla bolag arbetar aktivt med att göra flytten så hållbar som möjligt. Möbler återanvänds, antingen av oss i Navet eller säljs vidare eller skänks till andra. Möbler, pärmar, textilier och annat som inte går att återanvända återvinns istället. Målet är att så lite som möjligt ska hamna på soptippen.

VafabMiljö

Vi har valt att återanvända så mycket som det går av möbler och inredning. Vi använder oss av sådant vi redan har på befintliga kontor, sådant som skänkts av medarbetare eller inköp från second hand. Allt nytt material som använts är gediget och slitstarkt för att hålla länge. Gardiner och heltäckningsmattorna är gjorda av återvunnet material.

Mimer

Vi jobbar utefter en avfallstrappa där vårt mål är att avveckla 100% av de saker som har ett andrahandsvärde. Våra möbler kommer återanvändas så långt det är möjligt, antingen av oss eller av andra. Tack vara ReturFabriken och TaForm kommer det som inte flyttas med till Navet att återanvändas, antingen i sin ursprungliga form eller som något helt nytt.

Mälarenergi och Fibra

Vi flyttar i stort sett med alla möbler vi har idag till det nya kontoret. De som inte flyttas med kommer att återanvändas av andra verksamheter inom koncernen. I de fall vi har behövt köpa in nya möbler och textilier har vi utgått från att dessa ska vara ekologiska och närproducerade, alltså designade och tillverkade i Sverige.

Värme och el

Navet har miljöcertifierad fjärrvärme, vilket betyder att det kommer från förnybara källor. Byggnaden har automatiserad solavskärmning med intelligent styrning som är uppdelad i sju zoner. Det innebär att solavskärmningen kommer ske automatiskt på de ställen solen ligger på, och inte på hela fasaden samtidigt.

Elen kommer från ursprungssäkrad vattenkraft, vilket betyder att den är helt fossilfri. I maj kommer det dessutom installeras solceller på taket, vilket gör att en del av vår el kommer vara egenproducerad.

Källsortering

Hela huset har källsortering, från kontorsutrymmena till konferensytorna och restaurangen. Vi vill att allt som kan återvinnas ska återvinnas.

Restaurangen

Här serveras bl.a. ekologiska råvaror, rättvisemärkt kaffe och Svealands godaste kranvatten. Självklart med full källsortering, både i kök och matsal.

Restaurangen

Sedumtak och dagbäddar

Vi bidrar även med hållbarhet i våra utemiljöer. På parkeringen har vi anlagt regnbäddar som är byggda för att ta hand om dagvattnet och hjälpa till att rena det. På våra cykelgarage och carportar har vi sedumtak. Det är växtbeklädda tak som hjälper till att rena luften och bidrar till biologiskt mångfald genom att locka till sig insekter och fåglar.

Vi bidrar alltså till en bättre miljö och en hållbar framtid genom alla våra sedumtak och stora regnbäddar på Navet.

Sedumtak och dagbäddar

Kranmärkt

Samtliga bolag som sitter i Navet är kranmärkta! Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten.

Kranmärkt (extern länk)