Om Navet

I början av 2020 flyttade Mimer, Mälarenergi, VafabMiljö och Fibra till Navet, ett nyrenoverat kontorshus på Björnövägen. Flytten har inneburit ett bättre samarbete mellan oss, för medarbetare, kunder och Västerås. Våren 2021 kom även Trafikverket hit.

Genom den gemensamma flytten skapar vi tillsammans en attraktiv arbetsplats för nästan 800 stolta medarbetare. En välkomnande och lättillgänglig mötesplats för besökare och en samlingsplats för att gemensamt utveckla staden inom våra områden.

Fastigheten ger oss möjligheten att arbeta i ett attraktivt, modernt, flexibelt och miljövänligt kontor. Det blir representativa besöksytor och goda möjligheter för kunder och entreprenörer att besöka oss.

Om huset

Navet köptes 2016 av Bostads AB Mimer för 72 miljoner kronor. Bakgrunden till köpet var att Mimer och Mälarenergi var i behov av nya kontorslokaler. Båda bolagen tittade på möjligheten att hyra av en annan fastighetsägare, men kom fram till att det billigaste alternativet var att Mimer själva skulle äga fastigheten.

Den totala kostnaden, med renoveringen, landar på 495 miljoner kronor. Utslaget på Navets 19 200 kvadrat blir det 25 800 kr/kvm, vilket är betydligt lägre än vad jämförbara kontorsprojekt runt om i landet byggs för.

Vi är stolta över att få vara med och forma den här delen av staden och bevara en av Västerås äldre byggnader, som får nytt liv och funktion för lång tid framöver. Vi är också övertygade om att fastigheten kommer att ha en mycket positiv värdeutveckling när området kring stationen utvecklas.

Om bolagen

Vi som sitter i Navet är välkända bolag och erbjuder högkvalitativa och viktiga tjänster som västeråsare använder sig av dagligen.

Mimer

Mimer är Västerås största hyresvärd med ett brett utbud av hyreslägenheter. Ungefär var sjätte västeråsare bor i en mimerlägenhet. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Västerås stad. Affärsidén är att aktivt bidra till att utveckla ett hållbart Västerås genom att bygga, äga, förvalta och hyra ut attraktiva bostäder för livets olika skeden.

mimer.nu

Mälarenergi

Mälarenergi är ett infraserviceföretag. Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Vi har funnits i över 150 år och ägs av Västerås stad. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och tillhandahålla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara erbjudanden skapar vi rätt förutsättningar för ett växande näringsliv och samhälle.

I koncernen Mälarenergi ingår Mälarenergi Elnät och Fibra.

malarenergi.se

Mälarenergi Elnät

Mälarenergi Elnät ser till att elen kommer hem till dig. Uppdraget är att förvalta och utveckla elnätet i Västra Mälardalen med största möjliga leveranssäkerhet.

malarenergi.se

Fibra

Fibra driver och utvecklar det kommunala stadsnätet som ägs av Hallstahammars kommun, SEVAB Strängnäs Energi och Mälarenergi. Vi är ett av de allra första kommunala stadsnäten i Sverige och har varit med och drivit fiberutvecklingen framåt i många år. Vårt mål är att tillsammans med våra nätägare fortsätta återinvestera i regionen och säkerställa ett stabilt stadsnät som är långsiktigt och hållbart.

fibra.se

VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Våra viktigaste värden i VafabMiljös arbete är uthållig miljöhänsyn, bra service, god kvalitet, hög effektivitet, stort engagemang och stor kompetens.

vafabmiljo.se

Trafikverket

trafikverket.se