Navets riktlinjer

I Navet jobbar vi alla för att det ska vara så trivsamt och säkert som möjligt, både för dig som besökare som för oss som jobbar här.

Därför har vi arbetat fram några riktlinjer för att skapa en välkomnande miljö och en arbetsplats där alla kan trivas.

  • Navet är en smart, hållbar och hemtrevlig mötesplats. Här arbetar vi för att på bästa sätt bidra till ett hållbart samhälle för västeråsarnas bästa. Det är en användarvänlig arbetsplats med modern teknik som stöd.
  • Vi som jobbar här möter varandra med en ömsesidig vilja att samarbeta för Västerås bästa utifrån våra uppdrag. Vi är välkomnande och känslan är familjär. Det är till exempel självklart att vi hälsar på varandra när vi möts i huset.
  • Våra besökare känner sig också välkomna och de tar med sig känslan av att vilja komma tillbaka. De får alltid ett ”hej” av oss som jobbar här. Det är lätt för alla att hitta rätt och förstå var man ska vända sig med sitt ärende.

Det finns även riktlinjer satta för kommunikation, IT, hållbarhet och säkerhet, och de finns att läsa i en nedladdningsbar PDF.

Navets riktlinjer (PDF)