Konstverk

I Navet kan du avnjuta konst på arbetstid. I våra gemensamma utrymmen finns en sammanställning av Mimers stadsdelskonst och vi har även ett helt nytt konstverk, framtaget specifikt för Navet.

Konst har varit en del av offentliga miljöer genom historien. Idag talar man ofta om konstnärlig gestaltning där konst är ett sätt att skapa innehåll och sammanhang eller förstärka ett områdes eller fastighets identitet. Till skillnad från arkitektur och landskapsarkitektur behöver inte konst tillgodose några funktioner, därför har den också goda förutsättningar att fungera som identitetsgivare och generera dialog mellan dem som bor i eller besöker en byggnad, ett kvarter eller en stadsdel.

Light Stream

David Svenssons Light Stream möter dig redan utanför Navet och leder dig in i ljusgården. Här är konstnärens egna ord om verket:

“När vi hade vårt startmöte på plats i Västerås, så gjorde framförallt byggnadens storskalighet stort intryck på mig. Det i samband med att Navet också omges av parkeringsytor och två centrala trafikleder, har gjort att jag har strävat efter att arbeta fram ett tydligt konstverk som tar ett större helhetsgrepp och som fungerar på flera olika plan. På längre avstånd, i rörelse; gåendes, från en cykel eller på en buss och från olika vinklar och positioner, vilken sida av byggnaden man befinner sig på eller om man är inomhus. Byggnaden, platsen och omgivningen har en komplexitet som jag tycker om och som jag har försökt tillvarata i den konstnärliga gestaltningen.

Verket är totalt 196 meter långt och består av 39 olika repeterande element, i form av en guldfärgad lyktstolpe och en stor vakummetalliserad glob, som tillsammans bildar en större helhet från platsbildningen i sydväst in genom ljusgården och ut till andra sidan och längs med Björnövägen.

Konstverket Light Stream böljar fram när det rör sig genom platsen och byggnaden. På dagen reflekterar de stora globerna i guld sin omgivning och sina åskådare i sitt spegelglas, för att på kvällen bli transparenta och bidra med sitt ljus, sin varma atmosfär och en trygg, omsorgsfull miljö, som också förstärker Navets och hela plastens identitet. Titeln Light Stream eller Ljusflöde på svenska, visar bl.a. på flödet, energin, interaktiviteten, dynamiken och rörelsen i konstverket.”

– David Svensson, mars 2018