Aktivitetsbaserat kontor

Att arbeta aktivitetsbaserat blir allt vanligare ute på arbetsplatserna. Det innebär att ingen har en fast plats utan att du väljer var du ska sitta utifrån arbetsuppgiftens behov.

I Navet kommer VafabMiljö och Mimer jobba aktivitetsbaserat. Arbetssättet kan både bidra till ökad kreativitet och skapa en ökad interaktion mellan medarbetarna, enligt forskning.

– Aktivitetsbaserade kontor kan gynna samarbetet inom organisationen. Medarbetarna lär känna varandra och kommunicerar på nya sätt. Därmed kan man undvika den så kallade siloeffekten där olika avdelningar är isolerade från varandra. Aktivitetsbaserat arbete kan föra olika delar av företaget närmare varandra och stärka företagskulturen, säger Lena Lid Falkman, Ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm som forskat på ämnet i projektet “Framtidens arbetsplats”.

Zoner

Det aktivitetsbaserade kontoret är uppbyggt av zoner. Varje zon fyller olika typer av behov för medarbetaren. Vissa arbetsuppgifter kräver koncentration och tystnad, medan andra kräver samtal och kreativt tänkande i grupp. För att lyckas är det viktigt att medarbetarnas behov analyseras och att arbetsplatsen anpassas efter dessa. Det är även viktigt att utvärdera arbetsplatsen när övergången är gjord och när alla kommit in i det nya arbetssättet. Då ser man vilka platser som används mest och om det finns behov av att utöka eller minska ner på någon zon.

VafabMiljö

På VafabMiljö kommer det finnas sju zoner:

Torget – Det här är en plats för socialt umgänge, prat och skratt. Här äter vi vår mat, varm som kall, och vi håller efter bord och stolar.

Loungen – Det här är en plats där vi kan hänga och umgås. Efter lunchen kan du koppla av över en kopp kaffe tillsammans med kollegorna.

Klassikern – Det här är en klassisk arbetsplats, som vi känner den. Här kan du prata i vanlig samtalston med din kollega vid skrivbordet.

Biblioteket – I Biblioteket kan du koppla av, ta ett informellt möte med en kollega eller sitta bekvämt medan du läser. Här är det alltid öppet för alla och ljudnivån på tal och musik är låg, precis som på ett bibliotek.

Lugnet – Här jobbar du när du behöver vara koncentrerad och få arbeta ifred. Det ska vara helt tyst; ljudet på telefonen och datorn ska vara avstängt.

Luren – Det här är en naturlig plats för dig som har många telefonkontakter. Här hittar du till exempel vår Kundservice. I Luren är ljudnivån låg så att vi hör kunden.

Verksta´n – Här kan du välja mellan många typer av arbetsplatser; det klassiska skrivbordet, projektbord eller sköna soffor. I den här delen är det fokus på samarbete.

Utöver dessa zoner finns det även ett gäng stödfunktioner som kopieringsrum, vilrum, mötesrum, samtalshytter och personlig förvaring, samt olika typer av hälsofrämjande möbler.

Mimer

Mimer har fyra olika zoner:

Aktiv zon (Främjar Nytänkande) – En kreativ och livligare zon där möten, workshops och liknande aktiviteter kan hållas. I den aktiva zonen kan vi prata i telefon eller ha videomöten utan att gå undan. Här främjas sammanhållning och nytänkande. En plats både för jobb och för avkoppling. Här finns även pentry och barrista där man kan fika och äta.

Mellanzon (Främjar Engagemang) – Ett öppet kontorslandskap där ljudnivån är lite lägre och och energin inte är lika sprudlande som i den aktiva zonen. Här kan vi småprata med varandra, svara i telefonen och jobba på, både enskilt och tillsammans.

Tyst zon (Här får vi arbeta i lugn och ro utifrån Omtanke) – I vårt gemensamma tysta rum ”Omtanken”, samt de övriga tysta rummen, tar vi inga telefonsamtal och vi går inte in och stör personer som arbetar i dessa zoner. Här kan vi sitta och jobba med hög koncentration, i lugn och ro.

Biblioteket I biblioteket sitter de som behöver lugn och ro, men inte kräver komplett tystnad. Här går det bra att prata så länge ljudnivån hålls låg.

Precis som hos VafabMiljö finns det ett flertal stödfunktioner, så som telefonrum, mötesrum, utbildningsrum, gåband och massagestolar.

Clean desk

Eftersom ingen har en fast plats är det viktigt att alla lämnar en ren arbetsstation efter sig. Alla papper, pennor, muggar etc. måste städas undan när du arbetat färdigt vid platsen du valt. Att lämna saker på skrivbordet under dagen, för att t.ex. gå på ett möte eller äta lunch är såklart okej, men när arbetsdagen är slut eller om du byter plats under dagen, ska det inte ligga kvar något efter dig.

Förvaring av personliga saker

Vad gör jag då av mina saker, om jag inte kan ha dem vid ett skrivbord? Alla kommer få varsitt skåp vid entrén på sitt våningsplan. Där kommer mappar, laptop, tangentbord, mus etc. gå att förvara. Dessutom får alla en väska för att ha sina saker i under dagen. På så sätt slipper du springa fram och tillbaka till skåpet för att hämta papper du behöver, och du får enkelt med dig allt till och från arbetsstationen.